Rooster Trainingstijden
Dinsdag 19:30* BootCamp D'heim
Vrijdag 07:45 Netwerk Wandelen, laatste vrijdag vd maand
Zondag 10:00 BootCamp D'heim, on-even-weken
*Graag opgeven met 👍 in groepsapp